“one page Internet”

Besökte Google förra veckan för att höra på  nyheter kring GSAn 7.2. Under presentationen visade Google upp funktionen som de kallar Knowlege Graph. Självklart bygger det på att besökaren skriver in rätt sökord för att dessa nya trevliga sidor ska presenteras. Ett exempel på detta är följande (population of India)

Screen Shot 2013-12-16 at 08.05.37

 

Dels får man ut den information man sökte, det som är riktigt trevligt är att man får en bättre bild eftersom Google knyter ihop informationen från flera datakällor samt presenterar annan nyttig information som är relaterad till min sökterm.

Allt detta tillsammans gör att vi går mot One Page Internet = Google