Om mig

Under hela min verksamma tid har jag haft en stark koppling till att driva affären mot kund. Jag har även försökt att vara tekniknära och jobbat aktivt med mina kollegor då jag drivs av att förstå deras utmaningar i vardagen. Detta har gjort mig till en uppskattad ledare som både förstår och kan stötta utvecklarna med deras utmaningar, vilket ger en fördel när man ska sälja in tekniskt komplicerade lösningar till kunder på ett förstårligt sätt eller förmedla kundens krav och önskemål tillbaka till organisationen.

Nedan återfinns en summering kring mina erfarenheter och tidigare arbetsgivare.

Jag arbetar för närvarande på SapientNitro, där min roll är Account Director. SapientNitro är världens största digitala byråerna. Vi levererar allt från strategi, koncept/design till utveckling. Som Account Director är min huvudsakliga uppgift att driva affären mot kund och stödja mitt team i alla situationer.

Vill du ladda ner mitt CV finns det på följande länk nedan:

Ladda ner mitt CV på Svenska

2016 – 2015 – SapientNitro

sn-agency-logo

Account Director

I min nuvarande roll på SapientNitro delas min roll upp i två delar. Den ena är att hitta nya kunder till vårt kontor i Stockholm och den andra delen är att jobba med befintliga kunder.

Då kontoret i Stockholm endast består av ett fåtal kollegor blir beroendet stort av våra kollegor ute i världen, vilket gör att jag är van vid att arbeta över stora kontaktytor. Utveckligen sker framförallt i Indien där cirka 8000 anställda finns, medan den kreativa delen till största del utförs i Europa alternativt USA.

2012 – 2015 – Creuna AB

Key Account Manager / Team Leader / Projektledare

Under min tid på Creuna drev jag affären mot en av bolagets större kunder. Det var en mycket intressant och lärorik resa på många sätt. Min kund hade drygt 250 webbplatser i en lösning som de kallade för One Web. Under augusti 2013 startade vi en förstudie med syfte att undersöka möjligheten att göra plattformen responsiv. 8000 timmar senare och över tid 20 involverade konsulter fick kunden en ordentlig ansiktslyftning med ett nytt grafiskt maner för hela koncernen, en responsiv lösning och lösning som presterade betydligt bättre än innan. Projektet innefattade mer än 350 000 sidor.

I detta projekt ansvarade jag både för projektledning och affären/kommunikationen internt och externt då det var ett större åtagande som rullade inom båda bolagen.

Under mitt sista år hade jag personal och resultatansvar för 10 personer samt en plats i den utökade ledningsgruppen på Creuna.

2010 – 2012 – Hallvarsson & Halvarsson

Projektledare / Teknisk projektledare

Hallvarsson har många olika tjänsteområden som kombineras i våra projekt. Detta ställde krav på mig som projektledare att jag hade en god överblick på informations-struktur, teknik och kundens verksamhet.

Eftersom jag har gedigna kunskaper kring ett par olika CMS agerar jag ofta rådgivare internet. Jag gav även ett stöd kring de tekniska integrationer som ska verkställas på våra olika webbplatser. Jag jobbade även med att sälja in nya funktioner och tjänster till nya och befintliga kunder.

Alla uppdragen byggde på att jag jobbade kundnära genom hela processen. Detta betydde även att jag stöttade kunden med budskapet på webben, publicering av innehåll, driva utvecklingen internet samt val av teknisk plattform för implementering av andra lösningar. Mitt ansvar var även att hålla budget samt uppsatta tidsramar.

Under min tid på Hallvarsson drev jag tre större uppdrag:

 

2010 – 2008 – Mogul

Projektledare

I min roll på Mogul verkade jag som projektledare/kundansvarig. Mitt ansvar var att driva projekt och förvaltning av nya och befintliga kunder. Mogul är stora inom Episerver, Polopoly och Escenic. Detta ställde krav på mig som projektledare att behärska olika typer av CMS (.NET/JAVA).

Projektmodellen på Mogul baseras uteslutande på Agil utveckling (Scrum). Delar av utvecklingen ligger på off-shore där kontoret är beläget i Belgrad.

Ett urval av kunder från min tid på Mogul:

  • Skandia
  • DnB Sweden
  • Soliditet
  • Ratos

2008 – 2004 – Vasakronan AB

Projektledare / Systemförvaltare

I min anställning på Vasakronans IT har jag fått möjligheten att jobba inom ett antal olika områden.

Projektledare / Systemförvaltare vasakronan.se/Intranät

Som projektledare och systemförvaltare för vasakronan.se/Intranät ansvarade jag för utvecklingen av våra tjänster på de digitala plattformarna. I min roll ingick det att leda och coacha redaktörerna inom Vasakronan, agera beställare för nya tjänster och funktioner samt hålla kontakten med drift partners.

Outsourcing till Telecomputing

Under 2006 beslutade Vasakronan att byta driftparter. Detta beslut innebar att vi gick från en egen maskinpark till en renodlad Citrix miljö. Driftomläggningen tog även hänsyn till vårt egna WAN och LAN där vi gjorde ett antal förändringar. Under denna omläggning hade jag ett visst projektledaransvar. ITIL var något som Telecomputing arbetar efter och som vi anpassade oss efter på Vasakronan.

2004 – 2000 – Spray Network Services / Lycos Europé

Projektledare

Under min anställning på Spray Network Services ”SNS” arbetade jag som projektledare.

SNS ägdes av Lycos Europé som bedrev portalverksamhet i 8 europeiska länder. SNS svarade för att utveckla och driftsätta produkter med hög kvalité. Sverigekontoret svarade för att utveckla mobila tjänster & produkter som SMS/WAP/MMS samt SprayDate. SNS utvecklingsspråk var Java och utvecklingsplattformen låg på Linux.

Projektledarna på Spray/Lycos svarade för att leda utvecklingen av alla tjänster & produkter. Ett projekt pågick i normala fall i tre till fem månader. Under denna period ledde jag fem till tio personer av olika kompetenser.

Att vara projektledare inom SNS bygger på att ha daglig kontakt med övriga kontor i Europa samt att på ett serviceinriktat sätt leda sin grupp. I uppgifterna som projektledare ingick det även att sammanställa erfarenheter och upplevelser kring produkterna. Dessa erfarenheter diskuteras sedan igenom med produktägare.

2000 – 1995 – Skanska IT Solutions AB

Projektledare

2000 – 1999
Som projektledare på Skanska arbetade jag främst med access mot Skanskas globala nätverk. Uppgiften innebar bland annat att svara för utarbetandet av det arbetssättet som krävdes för att upprätta anslutningar mot Skanskas globala nätverk. Tjänsten innebar även att besöka lokala kontor i Europa för att ansluta dessa till Skanskas WAN.

Skanska IT Solutions använder sig av projektmodellen PPS

Kundansvarig Tekniker

 1997 – 1999

Den kundansvarig tekniker svarar för att stödja kunden i den dagliga verksamheten genom att boka in tekniker, utföra uppdrag ute hos kund samt inköp av hårdvara, mjukvara.
Detta innebar bland annat att:

  • stödja kunden i den kontinuerliga IT-planeringen
  • för kundens räkning bevaka såväl teknik, marknad och trender inom IT-området
  • granska rutiner etc. i syfte för att minska den totala IT-kostnaden för kunden

 

I denna roll svarade jag för några av Skanskas viktigare kunder såsom koncernledningen, Skanska Financial Services och AO Sverige Ledning. Totalt ingick cirka 200 personer i detta avtal.

Tekniker

95 – 97