iBeacon – Övervakning – Digitalt avtryck

Hur långt får tekniken gå innan den gör intrång på vårt liv? Vad du än gör kan någon följa dig digitalt!

  • Din telefon, dator, iPad eller annan digital enhet lämnar avtryck
  • Butiker börjar implementera iBeacons för att kommunicera med dig som kund
  • Lås, Larm, etc. pratar också med Internet
  • Sökningar på Internet
  • Aktivitetsband etc.

Vi övervakas dag som natt ur ett digitalt perspektiv och denna data/information är värd massor.  Alla tycker av avtryck digitalt kommer få en prislapp, bolag, organisationer eller grupperingar kommer i framtiden samla in information för att sedan paketera om den och sälja den vidare. Kunskap är makt och det kommer bli tydligare i framtiden.

Ovan är inget nytt, jag tror bara vi som människor kommer bli mer medvetna kring övervakningen och aktivt kommer välja att skärma av oss digitalt.