Få storbolag har sin cio i ledningen

Rubriken kommer från IDG och dagens artikel kring rollen CIO, det är verkligen glädjande att se hur den digitala strukturen får mer fokus än tidigare. Det har stått klart för mig länga att utan digitala hjälpmedel så kommer vi stå still. På samma sätt borde ledningen i alla stora bolag förstå att en CIO är med i ledningen för att hjälpa och stötta bolagets digitala framtid. Det är ett gemensamt beslut som ledningen tar kring sin satsning på IT.

För att läsa artikeln i sin helhet återfinns den här: http://www.idg.se/2.1085/1.592781/fa-storbolag-har-sin-cio-i-ledningen

Det var en rubrik som speciellt fångade mitt intresse:

Det handlar om att kunna se de strategiska möjligheterna och att förstå hur it kan användas för att få konkurrensfördelar intäktsmässigt. Men att både förstå affären och tekniken och kunna koppla ihop det är ett enormt spann och det finns inte så många cio:er med den kompetensen.

Äntligen kanske man får nytta av sina 20 år i branschen, jag har länge trott att bred/generell kompetens vinner i längden. Självklart är det jätte viktigt att vi har speciallister som fokuserar på kärnfrågor. Det är ett viktigt samarbete mellan speciallist och generallist där båda rollerna är beroende av varandra.