Yrke

Att vara först är inte alltid bäst, eller?

När det kommer till att skapa sig nya möjligheter så är det inte alltid en fördel att vara först. Att vara först betyder att man måste övertyga en skara människor om att jag som bolag har en produkt eller tjänst. Denna tjänst kommer göra ert liv lite enklare och därför måste du köpa/nyttja denna tjänst. Denna process kan vara väldigt… Read more →

Digitala uppdrag

Under tre års tid har jag jobbat med koncernen ASSA ABLOY. Jag och mitt team har tillsammans med denna koncern byggt vidare på plattform som kallas för One Web. Det är en tjänst som möjliggör att alla bolag inom ASSA ABLOY får en egen digital närvaro. Lösningen är kanske en av de större som är byggd på CMS EPiServer vilket är en rolig utmaning… Read more →

Jobba hemma tillsammans – svensk trend sprids över världen

Att arbeta hemma ställer krav på disciplin från varje enskild individ  men också verktyg som förenklar kommunikationen mellan kollegor. Det är också viktigt att infrastrukturen så som VPN, Cloudtjänster eller andra tjänster fungerar vart man än är i världen. Personligen försöker jag hitta tillfällen där det finns möjlighet att jobba hemma, uppgiften ska vara tillräckligt stor för att täcka en… Read more →

Få storbolag har sin cio i ledningen

Rubriken kommer från IDG och dagens artikel kring rollen CIO, det är verkligen glädjande att se hur den digitala strukturen får mer fokus än tidigare. Det har stått klart för mig länga att utan digitala hjälpmedel så kommer vi stå still. På samma sätt borde ledningen i alla stora bolag förstå att en CIO är med i ledningen för att hjälpa och stötta bolagets… Read more →

Scrum eller var det …

Ett av många sätt att förbättra sig är att konstant utvärdera det man gör. På detta sätt reflekterar man hela tiden på sitt arbete och hittar nya vägar att göra uppgifterna på. Ibland lyckas man och ibland misslyckas man. Det är hela poängen med lärande. Min kollega Fredrik Lyreskog har skrivit en intressant artikel kring Scrum Den agila kärnan Kärnan i… Read more →

Utveckling av sin affär

Jag har under tre års tid jobbat på Creuna med en kund. Det har varit extremt lärorikt och stimulerande att utveckla denna affär. När jag först jobbade med denna kund var den relativt sovande (hände inte så mycket). Men allt eftersom tiden gick började det hända saker. Utveckling i % från mitt första år med kunden: År 1. 176 % ökning på… Read more →

Utmaningar med en enterprise lösning

Under de senaste tre åren har jag jobbar med en multisite lösning som serverar innehåll för cirka 250 webbar. Lösningen håller cirka 400.000 sidor med en geografisk spridning över hela världen. Utmaningarna är oändliga kan man lugnt säga. Från tid till annan har vi fått möjlighet att utföra optimeringar och avancerade felsökningar. Dessa aktiviteter är komplicerade och tar mycket energi… Read more →

20140221-170826.jpg

Att bygga ett team

Kanske det mest kända citatet, “Great minds think alike.” This is actually a shortened version of a longer quote, of which there are two versions. For the full quote, you want to say, “Great minds think alike, small minds rarely differ” or “Great minds think alike, and fools seldom differ.” Same idea, different phrasing. Som i min situation på jobbet… Read more →

Dagens ord: CDO

2014 är året då “Digitalisering” kommer upp på ledningarnas bord, på riktigt. Mycket prat om detta och CDO:er i managementorienterad media och Gartneranalyser (etc.). Riktigt kul att notera den trend som pågått en längre tid. Äntligen blir eldsjälar som en själv tagna på allvar. På temat: http://mobil.idg.se/idg/2.1085/1.534776#list:1.50095;article:1.534776 Read more →